ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก

คณะผู้บริหารเทศบาล

รูปภาพกิจกรรมโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

บุคลากรผู้สอน  

สายชั้นประถมศึกษา

สายชั้นมัธยมศึกษา

บุคลากรอื่นๆ

ผลงานทางวิขาการ

นางทวาย อินต๊ะนันต์

นางทวาย อินต๊ะนันต์

นางอัมพวัน สายใหม

นางอัมพวัน สายใหม

 


 

ดร.ปรีชา แก้วกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์กระทรวงต่าง ๆ
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
แนะแนวการศึกษา
ฟรีดาวน์โหลด


 

 

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่นจังหวังสุโขทัย

กิจกรรมวันแม่

โครงการดวงประทีปแห่งชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
กิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559