กระดานข่าว
ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรา
วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
เมนูหลัก
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
คณะผู้บริหารเทศบาล
เกี่ยวกับนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรมโรงเรียน
ฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
บุคลากรผู้สอน  
สายชั้นประถมศึกษา
สายชั้นมัธยมศึกษา
บุคลากรอื่นๆ
โครงการต่าง ๆ
โครงการวิชาการ
โครงการธุรการ
โครงการบุคลากร
โครงการกิจการนักเรียน
โครงการอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ผลงานครู
ครูอัมพวัน สายไหม
ครูทวาย อินต๊ะนันท์
ครูเมธินี น้อยวงศ์
ครูวิมลรัตน์ สืบชมภู
ครูสุพัตทกานต์ ปานบุตร
ครูคิริภัสสร ภูมิประพัทธ์
ครูสุรารีวรรณ มั่นยวน
ครูสุรารีวรรณ มั่นยวน
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
ผลงานและภาพกิจกรรมต่างๆ
 
ภาพกิจกรรมประจำปี ๒๕๕๖
 
กิจกรรมวันสงกรานต์
ติว GAT/PAT
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๕๖
 
อบรมลูกเสือ ATC
งานเลี้ยงอำลาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกสอน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 
English Camp for ASEAN
พิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรนักเรียน
วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
 
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานสุขภาพ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ภาคประชาชน ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งกีฬ่าคลองโป่ง
มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาเทคอนโด
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
 
   
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬา
ประชุมเครือข่าย ๒๕๕๖
 
ประชุมครูเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่นสุโขทัย ๒๕ ม.ค. ๕๖
กิจกรรมวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
 
สรุปภาพกิจกรรมประจำปี ๒๕๕๕
 

กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

   

ลอยกระทง วันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

คณะนักเรียนเดินทางไปแข่งกีฬาที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

กิจกรรมการทำกระทง ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กิจกรรมวันออกกำลังกายโลก (แชลเลนจ์เดย์)

 
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแดนเซอร์

ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

โดยบริษัทโตโยต้าสุโขทัย

ระดับประถมศึกษา รายการชิงช้าสวรรค์

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

นักเรียนชมรมดนตรีไทยได้รับรางวัล

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รองชนะเลิศอันดับ ๑

 

การบรรเลงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
 
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

คณะครูและนักเรียนนำกระทงมามอบให้แก่

พิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรนักเรียน

วัดไทยชุมพลเนื่องในวันลอยกระทง

ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

ร่วมแข่งขันกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

การแข่งขันนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่น

 

จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๓- ๕ มี.ค.๒๕๕๕

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

วิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ของคณะครูและนักเรียน

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

กิจกรรมระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

พิธีวันไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

 
   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ปฐมนิเทศนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕์

สืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

คณะครูร่วมก่อพระเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง

 

ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมเวียนเทียน

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน

รอบพระอุโบสถวัดไทยชุมพล เนื่องในวันวิสาขบูชา

ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลง

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการสอนภาษาโรงเรียนกวางตง

 

และโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนในสังกัด

 

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 
   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

คณะครูร่วมการอบรม เรื่อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การออกแบบข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ

และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานตัวเข้าเรียน

กรุงเทพมหานคร

 
   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่น

 

ระดับประเทศ นครหาดใหญ่เกมส์

 

ณ จังหวัดสงขลา

   
แข่งขันคณิตศาสตร์
แข่งขันคณิตศาสตร์

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนท้องถิ่น

คณะครู นักเรียนร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

ณ จังหวัดกำแพงเพชร์

และถวายเทียนพรรษาแก่วัดไทยชุมพล เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

 

 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์กระทรวงต่าง ๆ
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
แนะแนวการศึกษา
ฟรีดาวน์โหลด


 

 

 

ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103