ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาคาร / สถานที่

 

อาคาร ๑

 

อาคาร ๒

 

อาคาร ๓

 

อาคาร ๔

 


อาคาร ๕

 

อาคารเรือนแก้ว

 

webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103