ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
.:: ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑::.
       
   
   
     
     
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
   
       
   
   
     
     
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
   
       
   
   
       
     
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
   
       
   
     
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
   
       
   
     
     
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
       
   

 

 
webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103