ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 


ภาพกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)

 

 

=>กลับยังหน้ารวมภาพกิจกรรม<=

 
webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103