ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
.:: ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑::.
       
   
   
   
     
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
   
       
   
   
     
     
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
   
       
   
   
     
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
   
       
   
   
       
     
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
   
       
   
     
     
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
       
   
   
       

 

 
webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103