ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

โดยมีท่าน นายกพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี มาเป็นประธาน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขา ร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน=>กลับยังหน้ารวมภาพกิจกรรม<=

webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103