ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙


 

 

 

 

 

 

=>กลับยังหน้ารวมภาพกิจกรรม<=

webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103