ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนเด่น เน้นคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
.:: บุคลากรสนับสนุนการสอน::.
     
     
     
ครูชาวต่างชาติ
   
     
     
     
ครูพี่เลี้ยง
   
       
     
นักการภารโรง
   
       
   
   
     
พนักงานทำความสะอาด
   
   
     
แม่ครัว    
     
         

 

 
webmaster ร.ร.เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1108 แฟกซ์ 0-5561-1108 ต่อ 103